Ansøgnings skema og informations skema  

"Ny" i Danmark
Praktikløn
SKAT login                                 "Click for LINK"
3F-Fagforening   RU    RO
Stipendier/Legater
Statsforvaltningerne
Romani Universitatii 
Moldova  Universitatii
EU-Arbejdstilladelse
Bopæls og skatteforhold
Jordbrugets Uddannelser 

Skema Tilbagerejsetilladelse
Bliv godkendt som praktikvært
Gode råd til ansættelse af elever
Det Bio videnskabelige Fakultet
Europæiske Rejseforsikring A/S
Flytteanmeldelse til folkeregisteret
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Skema til skattekort og personnummer
Skema til forskuds opgørelse - - skat.dk
Ansøgningsskema godkendelse praktikplads